« Frans Hals in the Vancouver CourierHaarlem draait door »

Historische rondwandeling door het stadhuis

ZAAL 5 DE VROEDSCHAPSKANIER/KAIVIER VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Wandtapijt noordwand

"De inname van Damiate"

Het tapijt is 2,40 m hoog en 10,25 m lang en is vervaardigd door Joseph Thibauts Thierpont (1629).
De inname van Damiate zou plaats hebben gevonden dankzij de hulp van een groep Haarlemmers, die
met een contingent Hollanders en Friezen waren meegetrokken op kruistocht met graaf Willem I van
Holland. De inname vond plaats in 1219. Men probeerde het Heilige Land via Egypte te veroveren.
Aan de monding van de Nijl lag de vestingstad Damiate. De Nijl werd daar afgesloten door een tussen
twee verdedigingstorens gespannen ketting. Afgebeeld wordt het moment waarop het Haarlemse schip
op listige wijze de ketting kapot voer.

Detail van wandtapijt in zaal 5
"Wapenvermeerdering" op beide Schouwen

Aan de inname van Damiate hadden de Haarlemmere de zogenaamde Wapenvermeerdering te denken,
die werd verleend door Keizer Frederik (het zwaard) en de Patriarch van Jeruzalem (het kruis). De
voorstelling van het wandtapijt toont hoe de Patriarch van Jeruzalem het kruis voor het wapenschild
van Haarlem overhandigt. Hij is opgestaan van zijn zetel. Een geknielde krijger neemt het ereteken
in ontvangst. Het is vervaardigd door Joseph Thierpont in 1630. Gezeten op een troon onder een
baldakijn zit Keizer Frederik met zwaard en rijksappel in het midden van de voorstelling. Rechts is
een krijger met een vaandel neergeknield en op de achtergrond zijn krijgslieden. De schilder is Pieter
Grebber (1630).
De inrichting van de zaal werd zeer toepasselijk voltooid met vierentwintig tapisseriekussens met het
wapen van Haarlem, ook vervaardigd door Joseph Thierpont.

De overige schilderijen

Van rechts naar links ziet u de volgende portretten:
1. Maurits, Prins van Oranje (overl. 1625).
2. Filips Willem, Prins van Oranje (overl. 1618).
3. Ernestus Casimir, Graaf van Nassau (overl. 1631).
4. Willem Lodewijk, Graaf van Nassau
5. Frederik Hendrik, Prins van Oranje.
6. Willem I, Prins van Oranje (overl. 1584).
7. René van Chalon, Prins van Oranje (overl. 1544;.
8. Filips, Graaf van Hohenlo (overl. 1606).

Bronvermelding

Hammann/Koorn Het kroniekje van de graven van Holland onder de gravenportretten van het
stadhuis te Haarlem, 1984.
Biesboer Schilderijen voor het stadhuis Haarlem, 1983.
Jaarboek Haerlem 1947: gegevens van o.m. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.

Pagina's: 1· · 3

  19.09.2010 15:30:56, van Sjoerd   , 1591 woorden, Categoriën lijst: Verhaal ,

Nog geen reactie(s)